Biljartvereniging Jan van Besouw

Bericht voor de spelers van DE C-poule binnencompetitie

LET OP !  Extra inhaalprogramma op Vrijdag 27 OKTOBER 13:00 uur


Beste leden,

 

Op onze jaarvergadering van 12 januari 2023 j.l. hebben we besloten om in oktober een extra ledenvergadering te houden voor 2 punten.

Punt 1 de financiële situatie van onze vereniging en punt 2 vervangen van het tenue (overhemd).

Het bestuur heeft hiervoor voorstellen welke we in de ledenvergadering met jullie willen bespreken om tot een besluit te komen. 

Deze vergadering zal worden gehouden:

 

Woensdag 25 oktober om 10.00 uur in het Jan van Besouwhuis. 

 

Ik hoop dat jullie allemaal hierbij aanwezig kunnen zijn.

 

Groeten Drik Verhoeven