Gedragsregels spelers

 

De vereniging heeft de taak er op te letten dat de spelers zich onthouden van onjuist gedrag en dat eenieder – aanwezig in het lokaal waarin de partij wordt gespeeld – zich onberispelijk en sportief gedraagt en zich onthoudt van elke handeling de biljartsport onwaardig.

 

Met eenieder worden zowel spelers als toeschouwers bedoeld.

 

Onder onjuist gedrag van een speler (of toeschouwer) wordt onder meer verstaan:

Het niet op de voor hem bestemde stoel plaatsnemen tijdens de beurt van de andere speler.

Kan een speler niet steeds gaan zitten en weer opstaan, dan dient hij op ruime afstand van de tafel te gaan staan en niet heen en weer te lopen.

 

Het maken van opmerkingen of geluiden.

 

Het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze beslissing aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet behoeft te worden getwijfeld.

 

Het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter.

 

Het meer dan één keer van de arbiter verlangen dezelfde beslissing te heroverwegen.

 

Het zich bemoeien met de actieve arbitrage.

 

Het naar het oordeel  van de arbiter met opzet overtreden van de spelregels.

 

Het naar het oordeel van de arbiter met opzet niet maken van caramboles.

 

Het niet naleven van de kledingvoorschriften.


Reglementen Hart van Brabant competitiesMaak jouw eigen website met JouwWeb